תיק שטח הינו מסמך המוגש לרשות הארצית לכבאות והצלה כחלק מהתהליך הכללי לקבלת רישיון עסק והוא מאגד בתוכו כללי היערכות להתנהגות, הן מבחינה בטיחותית והן מבחינה ארגונית בזמן שיגרה בזמן חירום. מבנים מסחריים, אזורי תעשייה, אתרים ציבוריים מכילים כמות גבוהה של אנשים במהלך היומיום ומהווים מקור סיכון בגלל מורכבות המבנים. לכן, יש לייצור תיק תכנית בטיחות אש לשטח הקיים.

מטרתו של תיק השטח, על פי מנהל הכבאות הראשי, היא לשמש את שירותי הכבאות לצורך הכרת המבנה ולצורך לימוד ותרגול בשגרה, על מנת לטפל באירועים בזמן אמת.

מטרת תיק בטיחות האש – תיק השטח הנה היערכות מוקדמת לאירוע, לרבות אירוע שריפה, של
השוהים במבנה ושל שירותי הכבאות.
תיק השטח ישמש את שירותי הכבאות להכרת המבנה לצורכי לימוד ותרגול בשגרה, ולטיפול
באירועים בחלקיו השונים של המבנה – בזמן אמת.

מה כולל תיק השטח המוגש לשירותי הכבאות?

תיק שטח המוגש לשירותי הכבאות וההצלה ומפקח הכבאות הראשי מכיל תוכנית מובנית הכוללת בין היתר רקע כללי על הארגון, העסק או המוסד, פירוט בעלי התפקידים במקום, פירוט שטחי האתר, המבנה והחצרות ודרכי הגישה אליהם, פירוט גורמי הסיכון במקום, תוכניות בטיחות אש ונוהלי חירום ושגרה, רשימות של צוותי החירום, מערכות התראה וכיבוי אש, עמדות כיבוי, מטפים, מערכות גילוי אש ועשן, רחבות היערכות לכוחות החירום וההצלה, קומות המבנים, דרכי חבירה למבנה.